רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2805.18.2

מכתב ENA 2805.18.2
 1. ציטוט
  A. L. Udovitch, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Universiṭat Tel Aviv, Miśrad ha-biṭaḥon, ha-Hotsaʼah le-or, 1997), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • #656
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה