רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2805.16

מכתב ENA 2805.16
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #474
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה