רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1412

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1412
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה