רשימה או טבלה: ENA NS 22.22

רשימה או טבלה ENA NS 22.22

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Somehow pertaining to Nahray b. Nissim, according to Goitein's note card. See also ENA NS 22.18.

ENA NS 22.22 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 22.22 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 22.22: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain