מכתב: ENA NS 22.14

מכתב ENA NS 22.14

תגים

תיאור

Letter addressed to Abū l-Ṭāhir al-ʿAṭṭār (the druggist). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century. Concerning the India trade. Giving details about 15 or so spices and their prices in Fustat. The writer first assures the addressee that his children are well and that many people are traveling from Fustat. He orders a couple mystery items: רבע פילס נרזד and גוז אצטראמי טואל. Information from Goitein's attached notes.

ENA NS 22.14 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 22.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 22.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain