מסמך משפטי: ENA NS 18.37

מסמך משפטי ENA NS 18.37

תגים

תיאור

Qaraite ketubba.

ENA NS 18.37 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 18.37 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 18.37: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain