מסמך משפטי: ENA NS 18.3

מסמך משפטי ENA NS 18.3

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Dated: Middle decade of Nisan 1424 Seleucid = March/April 1113 CE. Settlement between a husband and his wife, Sitt al-Kull. written by Ḥalfon b. Menashshe Halevi. Not much preserved. Signed by Natan b. Shelomo the cantor b. Yaʾir and [...] b. Yosef.

ENA NS 18.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 18.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 18.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain