מסמך משפטי: ENA NS 7.24

מסמך משפטי ENA NS 7.24

תגים

תיאור

Legal register from the rabbinical court in Fustat, signed by Efrayim ben Shemarya in uncharacteristically calligraphic Hebrew letters. Recto has two entries from Ḥeshvan 1339 Seleucid, and verso has an entry from Kislev 1339 Seleucid (=1027/28 CE). The entry on verso concerns the same case of levirate marriage as found in T-S NS J51 from several months earlier (Elul 1338 Seleucid). Incidentally, it mentions someone named Ḥayyim Ibn al-Jāsūs.

ENA NS 7.24 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.24 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.24: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain