רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 2.29

מכתב ENA NS 2.29
 1. ציטוט
  Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
  למהדורה ראה
  • doc. 58
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, handwritten texts.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו14
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה