מסמך משפטי: ENA 4020.63

מסמך משפטי ENA 4020.63

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. On parchment. Location: Fustat. Dated: 1441 Seleucid, which is 1129/30 CE, under the authority of Maṣliaḥ Gaʾon. The case involves a gift, Sitt al-Karam, Abū l-Munajjā, and a female slave named Rasm.

ENA 4020.63 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4020.63 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4020.63: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain