מכתב: ENA 2805.1

מכתב ENA 2805.1

תגים

תיאור

Letter from the Yeshiva to a Jewish community outside Jerusalem.

ENA 2805.1 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2805, f. 1 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 14-15 (Doc. #11) Fragment of letter from the Yeshiva to a community. SH [11-9-87] (P)

 1. [ ]דות ויתר[
 2. ה]כניסיות [
 3. הגון ות[
 4. ויזכו לחזות בנועם [יי ולבקר ב]היכלו
 5. שע[ ]נאו לכ[
 1. בן אחיו רב[
 2. ויגן עליהם בימ[י]נו [ ] אינו [
 3. דינה ועל [ ] אב[ ] אדירינו א[ ]לא נאחר
 4. בעזרת שדי ולא[ ] אליכם בעם [ ]ים לכל
 5. [ ]אף על פי שאנו חת[ ]
 6. [ ]פינו חל[ ] יותר [ ]
 7. [ ] חולי או סתיו [ ] גור [ ]
 8. [ ] כסיפה [ ]
 9. [ ]לי כפלים מהדבר הזה [ ]
 10. [ ] שאלות ודיעות [ ] כפולות
 11. רמות וחנינות [ ]בי[ ]ת [ ותזכו לראות]
 12. [בבנין ביתו] ושיכלול הכל[ו ]
 13. [ : שלום [ ]

[עב]די ב[חי]רי

 1. אהרן הכהן הד בח נין גאון<
 2. שמואל הכהן הג בח ביר<
 3. אל ישמרו
 4. [יו]סף הכהן רא[ש יש]יבת גאון יעקב

ביר

...

תרגום

ENA 2805.1 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2805.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain