רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.28

מכתב ENA 4020.28
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה