רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4020.14

מסמך משפטי ENA 4020.14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז12
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה