רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4011.59

מכתב ENA 4011.59
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה