מכתב: ENA 2804.2

מכתב ENA 2804.2

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya.

ENA 2804.2 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [לחברנו ויקירנו ונכבדנו כגק] אפרים החבר בס גד [יהי צור עזרו]
 2. [ויקיים לו את כל מ]שאלתו תקותו וסברו בן כק מ[ר ור שמריה נע]
 3. [ ] שצ תשובת כתבו כאשר הודיע
 4. [כי באה משלח]ת מן המערב ובא איש במשלחת מר רב
 5. [ בן עיא]ש ננ והגיד משמו כי לא נשלח בידו
 6. [ ] את אלה כי בא אל ב[ ]
 7. [ הידו]ע בן קטוס //מטבריה// [ ]
 8. [ ]ש [ ]
 9. [ ]בתו לו כי ראה או[תו ]
 10. [ ] מחמשה חדשים [ ]
 11. [ ]וה שניתן לו [ ]
 12. [ ]ה והלך לו [ ]
 13. [ ] וערבו בעבורו ונתן [ ]
 14. [ ]ן שלמה לה[בי]א לפניו ולהציל את
 15. [ ] כתובתה ולשלח הגט על ידו
 16. [ולא ימסור לה א]ת הגט עד שתקרע הכתובה
 17. [ ] כבודו ושלום כבודו ירבה נצח
 18. [ שלמה הצ רא]ש ישיבת גאון יעקב ברבי <

תרגום

ENA 2804.2 2

2

verso

 1. [לכגק מור אפרים החבר ב]סג בן כק [מרור שמריה תנצבה]
 2. [יהי צור עזרו ו]צל סתרו [ישע רב]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2804.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain