מסמך משפטי: ENA 4010.41

מסמך משפטי ENA 4010.41

תיאור

Legal document. The elders of the community orchestrate a settlement concerning the companies of grave diggers (aḥzāb al-ḥaffārīn). One is led by Wusayd b. ʿUqayb ("little lion son of little eagle”). Written and signed by the cantor [Yefet?] b. David b. Shekhanya. See Mediterranean Society, X, A, 3, note 221. (Information from Goitein’s index card.)

ENA 4010.41 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4010.41 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4010.41: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain