רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 3796.11

מכתב ENA 3796.11
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה