מסמך משפטי: ENA 3709.4

מסמך משפטי ENA 3709.4

תיאור

Recto: Legal document. Fragment of a shīmmūsh, or court ledger. Verso: List of payments. (Information from Goitein’s index card)

ENA 3709.4 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3709.4 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3709.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain