רשימה או טבלה: ENA 3150.7

רשימה או טבלה ENA 3150.7

תיאור

Memorial list for Abū l-Karam b. al-Dayyān. Verso is a memorial list for the Muzaghlil family. (Information from Goitein’s index card)

ENA 3150.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3150.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3150.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain