מסמך משפטי: ENA 2808.12

מסמך משפטי ENA 2808.12

תגים

תיאור

Legal query regarding an inheritance, draft. The brother of the deceased had apparently not paid anything to the widow. The bulk of the query is in Judaeo-Arabic, with four lines of Arabic script at the bottom. At least the first three lines of the Arabic appear to be related (they twice mention Sayyidnā). On verso there is piyyuṭ.

ENA 2808.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2808.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2808.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain