רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2743.4

מכתב ENA 2743.4
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה