מסמך משפטי: ENA 2741.2

מסמך משפטי ENA 2741.2

תיאור

Letter from an unknown sender, in Jerusalem, to Samḥūn b. Yaḥyā al-Maghribī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Mentions Damascus, a scary situation, Nāblus, Shelomo Ibn Ḥabīb, and various business matters. Also mentions Shelomo b. Efrayim ha-Kohen. Uncited in the literature and needs examination.

ENA 2741.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2741.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2741.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain