רשימה או טבלה: ENA 2738.33

רשימה או טבלה ENA 2738.33

תיאור

Dowry list of a wealthy bride. The sums given at the bottom are: Muqaddm 20, Mu'khkhar 30 and everything 676 (reading uncertain), meaning that the nedunia is 626. At the bottom of the list is the name Yeshu'a ha-kohen b. Ghulayb. It is not clear whether he is the witness or the groom. This man also appears in ENA 4010 44. On the other side of the page is a piyyut.

ENA 2738.33 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2738.33 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2738.33: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain