רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Or.1081 J66 + ENA 2738.1

מסמך משפטי CUL Or.1081 J66 + ENA 2738.1
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  למהדורה, תרגום ראה
  • doc. 3
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה