מכתב: ENA 2560.9 + ENA 2727.35

מכתב ENA 2560.9 + ENA 2727.35

תגים

תיאור

Letter from Natan ha-Kohen b. Mevorakh and one other person, in Ashqelon, to Avraham b. Elʿazar, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130 CE. Bottom missing. Letter of recommendation on behalf of Badr b. M[...] of Ḥamā who lived in either Alexandria or Ashqelon ('al-thaghr') for 30 years, but probably the former, because he is introduced as having come 'here' recently (חצר אלי הנא). Badr recently went blind due to ophthalmia. Starting in Rabīʿ al-Awwal 523 AH (=February/March 1129 CE), his monthly stipend was cut in half from 2.5 dinars to 1.25 dinars. He is attempting to assert his right to the other half of the payments owed him in court, and the addressee is asked to intervene on his behalf. On recto there is a text in Arabic script (see separate record).

ENA 2727.35 2

2

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2727.35

 1. בשמ רחמ
 2. עבדא אלחצרה אלסאמיה אלאגליה אלתקתיה אל[שר]יעיה הדרת כגק מרנו ורבנו נז[רנו]
 3. וכתרנו אברהם השר הגדול המשכיל בתורת האלהים החכם והנבון שר כל בית ישר[אל]
 4. ותפארתם והודם והדרם יגדיל אלהינו כבודו ו[
 5. בן כגק מרנו ורבנו אלעזר השר הגדול המ[
 6. מנוחתו כבוד נכד הגדולים אשר [
 7. יקבל אלהינו [
 8. מנהמא מע גמיע עבידהא צנאיעהא קהל [אשקלון
 9. בצל זכותה //אלשכר ואלדעא// אלבארי גל ועלא יסתגיב פי גלאלתהא [

תרגום

ENA 2727.35 3

3

Right side ENA 2727.35, left side ENA 2560.9:

 1. חמודה הפרח הנעים פרי צדיק עץ חיים וישיתהו לתהלה [ול]ברכה בתוך
 2. הארץ ויטאלעה גלאלהא אנה חצר אלסמא בדר ב [ ] אחד
 3. רגאל אלמולדה אלחמאה אלמרכז באלתגר ולה [אל יו]ם פיה סנין כתיר ודכר אנהא

ENA 2727.35 1

1

ENA 2560.9:

 1. תלתין סנה ולחקה מן מדה יסירה רמד ודא אלי תלאף עיניה ראסא פאנה כאן ואגבה
 2. כל שהר דינארין //ונצף// אקתטע נצף דלך מן שהר רביע אלאכר סנה תלתה ועשרין וכמס מאיה
 3. וצאר אלדי יחצל לה פי אלשהר דינאר //ואחד// ורבע יצח לה מנה תלתה עשר קיראט
 4. וידכר אנה קד אנהא חאלה אלי אלמגלס אלעאל זאדה אללה עלוא ורפעה ילתמס
 5. אלצדקה עליה באטלאק מא קד אקתטע מן ואגבה ואגראה עלי עודתה פי קבץ ואגבה
 6. צדקה עליה ותטארח עלי עבדאהא באקואם מחתשמון מן אהל אלתגר
 7. סאלוהמא כתב הדה אלאחרף אלי גלאלהא קאצדין לאנעאמהא אלפאיצה עלי אלכתיר
 8. מן אלכלק אן תלמחה בעין ראפתהא ותנעם עליה אדא אנתהת חאלה אלי גלאלהא
 9. אן תסאעדה עלי מלתמסה ותגתנם אלמתובה ואלאגר פהו חקיק בדלך למא קד
 10. אמתחן בה מן עדם אלנטר מע קצר אליד ואלעאיל ולם תזל אנעאמהא וגמיל
 11. ראיהא וחסן נטרהא ותדבירהא שאמלא לכל מן קצדהא אלבארי גל ועלא לא יכליהא
 12. [ ] גדולה וכבוד ואורך ימים ושנות חיים ושלום ויעמיד

....

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.35: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain