רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 2592.6–7

רשימה או טבלה ENA 2592.6–7
  1. ציטוט
    Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 100–01