רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1822a.60

מכתב ENA 1822a.60
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה