מכתב: ENA 1822a.8

מכתב ENA 1822a.8

תגים

תיאור

Letter, India book VII66 (unpublished). Letter from South Arabia to Egypt giving order on a large gift to Maimonides. On verso an Arabic account of goods recieved from Yemen

ENA 1822a.8 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. ] . . . ונפדתה צחבה אבו
 2. סעד וקד דפע אבו סעד אלגוזה ואלענבר אלי אל
 3. שיך מצמון פבאללה עליך לא תשגל אמה קלבהא
 4. חית לם יצל מנה כתאב וחק אלתורה מא הו אלא
 5. פי עאפיה אלי וקת סמענא כברה פי קלהאת וקד
 6. וגהת יא מולאי עלי יד אלשיך אברהים אלהראסי
 7. סתה פראסלאת קרנפל וארבע פראסלאת גוזה
 8. פתתפצל תקבצהא מנה ותצ[רף] וזנהא באלמצרי
 9. ואיש מא כרג עלי אלעשרה אלפראסלאת מכס
 10. וגירה כאן עלי כל פראסלה קצטהא ותתפצל
 11. תדפע לבית אלשיך מחאסן אבן סת גזאל
 12. וללדיאן מנשה נצף פראסלה גוזה ונצף פראסלה
 13. קרנפל אלנצף לבית אלשיך מחאסן ואלנצף ללדייאן
 14. מנשה ותתפצל תביע אלבאקי ותדפע לרבי משה
 15. תמן כמס פראסלאת יתבקא ארבע פרא[סלאת
 16. ענד אלחצרה יא מולאי וקד סמעת אן אלמצחף
 17. אלדי שראה אבן אבו אלזכאר מן מחאסן אבן אבו
 18. עלי אנה יריד יביעה פאן כאן עאד מא באעה
 19. פתתפצל תסאעדני פי שראה ותבלגה פיה
 20. כמסין מתקאל ואיש מא פצל תבעתה לי ואן
 21. לם יחצל אלמצחף כנת תנ[פד] לי . . . . . . . .

Recto - right margin

 1. ] ואנה מע [
 2. אבו סעד אן אלשיך אב[
 3. אלסנה אנ שא אללה יכרג
 4. פלעל תאכדו לה כתאב
 5. מן רגל מחתשם יכון ינפעה
 6. פי] עידאב ופי קרא
 7. אלצעיד י]צל
 8. [אליהא]

תרגום

ENA 1822a.8 2

2

Verso

 1. الجوزة وزنها احد وثلاثين من و . . .
 2. الثمن عنها(؟) ستة وثمانين دينار و . . .
 3. قرنفل سبعة وتسعين رطلا بقي
 4. . . . . . . . ثلثة وخمسين ما . . .
 5. هو ثمنا(؟) احد وتسعين دينار
 6. الواصل تسع فراسلات جو{ز}ة وقرنفل
 7. صح في . . . . . سبعة وتسعين دينار
 8. خرج بعد ال . . . . . . عن زكاة . . . 
 9. . . . .
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)