רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2560.3

מכתב ENA 2560.3
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 299-300