מסמך משפטי: ENA 2558.14

מסמך משפטי ENA 2558.14

תגים

תיאור

Verso: Legal document (bill of sale?) involving a Nubian female slave and the daughter of R. Yosef and someone's wife. Very faded. Dated: 1 Elul 1538 Seleucid (i.e., about a week after the main document on recto). No signatures.

ENA 2558.14 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2558.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2558.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain