רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: DK 231.4 (alt: XX)

רשימה או טבלה DK 231.4 (alt: XX)
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה