רשומה קשורה ל-מכתב: DK 230.2 (alt: II)

מכתב DK 230.2 (alt: II)
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לדיון ראה
  • p. 81 note 11
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה