מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 103/41

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 103/41

תגים

תיאור

Legal record in the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Tuesday night, 27 Kislev 1471 = 9 December 1159 CE. The blind woman Sitt Ṣāfī receives from Abū l-Makārim the collector (jābī) for the compound 10 dirhams that were due to her for Elul and Tishrei of 1159 CE. Signed: Nissim b. Shelomo; Simḥa b. [...]. The money was handed over by Tiqva b. David(?). (Information from Goitein's index card.)

Bodl. MS heb. f 103/41 41 recto

41 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 103/41 41 verso

41 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום