רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 56/49

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 56/49
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה