מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/42

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/42

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Trousseau list to accompany a marriage contract. Groom: Abū Naṣr Elʿazar ha-Kohen b. Yaḥyā. Bride: Sitt al-Maʿālī bt. Abū l-Ḥasan al-Simsār. Real value: 57 dinars. Including a female slave (unnamed) worth 20 dinars. (Information from Goitein's index card.)

Bodl. MS heb. f 56/42 42 recto

42 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/42 42 verso

42 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום