מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 22/39

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 22/39

תיאור

Recto: Accounts in Judaeo-Arabic, including a book list, including al-Faṣīḥ fī l-Lugha, Masāʾīl Ṭibbiyya, and Leviticus in Arabic. Verso: Draft or copy of a legal deed in which Ibn Bū l-Mufaḍḍal b. al-Shelishi and Ibn al-Kirmānī divide a government post (khidma) and salary (jāri) between them. Dated: Tammuz 1473 Seleucid = June/July 1162 CE. See also description for the whole notebook, Bodl. MS heb. f 22/19–52 (PGPID 33686).

Bodl. MS heb. f 22/39 39 recto

39 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 22/39 39 verso

39 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום