רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1822a.47

מכתב ENA 1822a.47
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    A. L. Udovitch, unpublished editions.
    כולל מהדורה