רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. e 98/76

מכתב Bodl. MS heb. e 98/76
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה