מכתב: Bodl. MS heb. d 75/21

מכתב Bodl. MS heb. d 75/21

תגים

תיאור

Letter from Abū Faraj to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. The sender has some unusual spelling habits, e.g., אא for آ; and ת for ד; and טתמאן for تطمئن. Interesting format as well: arranged in two columns. Deals mainly with small business matters. Subjects include myrtle seed, sugar, a legal deed over 25 dinars, a scarf or bathrobe (minshafa). Mentions people such as Abū Naṣr, ʿImrān, Sulaymān al-Kohen ("your neighbor"), Eliyyahu's sister's son, the son of Bū l-Ḥasan, Eliyyahu's sons ("greetings to Rabbi Zekharya and Rabbi Berakhot"), and the ḥaverim from Bilbays. (Information in part from Goitein's note card.)

Bodl. MS heb. d 75/21 21 recto

21 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

Recto, right column:

 1. בש רח
 2. אלממלוך אבו פרג
 3. סבב אצדאר האדא אלאחרף
 4. אלשוק אלא אלמולא אלסייד
 5. רבי אליה שצ הדיין החסיד
 6. זצל אלממלוך מסתוחש מן
 7. אלמואלי אלסאדה כאן קד תקדם
 8. מן אלמולא דכר חב אלאאס
 9. פאמתתלת אמר אלמולא
 10. ואכת אלחב ואלסכר וטכתה(?)
 11. בידי פגא בקי ארבעה ארטאל
 12. אלא וקיא מצרי וכפת אלא . . . ה
 13. יתסכר(?) וקאלו לי אנה יחתמל
 14. רטלין סוכר אוכר ואמא חדית
 15. אלמורי(?) אני מצית אלא אלשיך
 16. אבו נצר אנא ועמראן וכלמנה
 17. עליה פקאל אני עמלתה דפעתין
 18. ומא צח לי עמלה אלא מפסות
 19. ובידי מן עמראן ען אלאאס
 20. וסכרה סתה דראהם לא גיר
 21. טיבהן לנפסך ובקית משגול
 22. אלבאל אלדי מא דכרת לי אלדי
 23. וצל לך ועלא אנהו מא הו שי חתי
 24. טתמאן קלבי וגיר דאלך אן
 25. כן אלכהן סולימאן גארכם נע
 26. אכרג שטר בכמסה ועשרין דינאר
 27. ומא כלפה קבץ כטב מן אבן אכתך

Recto, left column:

 1. אלמבלג אכל בן ב[ו] אלחסן כצבה(?)
 2. ב . ברה שהר ח[. . . . .]א יגי ענדך
 3. ותגתמע בה וגעלו אן אלמנשפ 
 4. אלמנשפה אנהם מאכדוהא אלא
 5. פי אלכירא ואבן אכתך מאמן(?)
 6. מנה שי ואלבלד אנת תערף איש
 7. הי עליה אליום פלא תגפל וקלבי
 8. ענד רבי זכריה ורבי ברכות שצ
 9. ואלסלאם עלא אהל אלבית אללה
 10. יגעלכם פי חוז אלסלאמה
 11. ואלעאפיה ומא כל מא יועלם
 12. יוקאל וחדיתנא נחן וגירנא
 13. צפת אלסמך ונעלם סיידנא
 14. אן כאן אלחברים אלדי מן
 15. בלביס וצלו וכאדמך פי
 16. כיאר(?) אלמלחמה ביש יכון יתבע(?)
 17. ונחן מקסמין אלאארא לא מקא[ם(?)
 18. ולא בית כיף תערף פמא
 19. דכלו לי בית ולא אגתמאע
 20. פבקית כאני מכזי מנהם
 21. פאן ערצלך אגרנאהם(?)
 22. אבצט עדרי גיר מאמור
 23. ודמארנא אלבכת ותבאת //אלמלמ//
 24. אלמרץ ותציע אלצואב פאללה
 25. יכפיך מא תחאד{ר}ה ויכפי
 26. מן ענדך ומא יחצל לך
 27. מנא אלא ציק אלצדר וגיר
 28. אללה יגעלך פי עאפיה

תרגום

Bodl. MS heb. d 75/21 21 verso

21 verso

Verso:

 1. ומהמא כאן ללמולא
 2. מן כדמה או חאגה
 3. ישרפנא בהא
 4. ואלממאליך יבוסו אלארץ
 5. פיצעה(?) אללה(?) דלך ושלום
 6. יוסף ויעקוב
תנאי היתר שימוש בתצלום