רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. d 75/12

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. d 75/12

תגים

תיאור

Primary text: Accounts for Dā'ūd b. ʿAmmār b. ʿAzrūn for the year 443H (1051/52 CE). 68 lines spread over 2 pages. In Judaeo-Arabic. Nahray b. Nissim appears. Secondary text: Bill of lading, listing days of lading, with boats, number of bales, and to whom belonging. In Judaeo-Arabic. Information from Goitein's note card.

Bodl. MS heb. d 75/12 12 recto

12 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 75/12 12 verso

12 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום