מכתב: Bodl. MS heb. d 66/129

מכתב Bodl. MS heb. d 66/129

תגים

תיאור

Letter from Nissim b. Shela to the teacher Yiṣḥaq b. Ḥayyim Nafūsī. In Judaeo-Arabic. Contains detailed information about the sending and selling of books. People mentioned include the shammash Thābit, the Ḥaver, someone's father-in-law (ḥammūhu) Abū l-Ḥusayn; and Abū Isḥāq al-Ṣayrafī—this last is the person with whom Nissim sent his previous letter along with the medicinal electuary (maʿjūn). He is eager to learn whether taking the electuary has made any difference in Yiṣḥaq's illness. He signs off with the phrase עתרת שלום ואמת.

Bodl. MS heb. d 66/129 129 recto

129 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

Recto:

 1. בשמ רחמ
 2. אלדי אעלם בה מולאי אלמלמד נט ר[ח
 3. אן אלשמש תאבת אלכהן כאן קד סלם אלדפאתר
 4. אלדי לך ללחבר פלמא וצלת אעלמני בדלך
 5. פאנפדת אלי חמוה אבו אלחסין פאחצרהם וקאל
 6. אריד כטך בתסלימהם פכתבת לה בדלך כט
 7. בשהוד לאזאלת אלענת והם תורה נאקצה אול
 8. ואכר יב פרשה וב/ע/ץ מן פסחים מהרא(?) ודפתרין
 9. אלביוע ואלאשריה מקארבו(?) מאסרה(?) ובעץ חזאנה
 10. ט באב איש תרסם פי אתמ/א/נהם לאביעהם עלי
 11. יד מעלם פקד גאבת אלתורה כה דרהם אעלמתך
 12. דלך ואעלמני כיף כאן חאלך פי שרב אלמעגון
 13. ואיש תגייר מן חואלך פקלבי מתעלק בחאלך
 14. אללה ישפיך ברפואה שלימה ולא תכליני
 15. מן כתאבך ואן חצל לך שי יצלח אנפדה
 16. וארסם פיה אלתמן ושלומך ירבה
 17. לעד אמן נצח עתרת שלום
 18. ואמת
 19. וקד כאן תקדם לך
 20. כתאבנא עלי יד אלשיך אבו אסחק
 21. אלצירפי וצחבתה אלמעגון

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/129 129 verso

129 verso

Verso:

 1. ללמעלם ר יצחק נט רח
 2. חיים נפוסי זל ישע
 3. ייפע
 4. שאכרה נסים ברבי
 5. שלה הכ(?) זלהה
תנאי היתר שימוש בתצלום