רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/58

מכתב Bodl. MS heb. d 66/58
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה