רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 72/14

מכתב Bodl. MS heb. c 72/14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Me'ir Benayahu, "עסקי ספרים בין קנדיאה למצרים‎" (in Hebrew), in Yad le-Heman : ḳovets meḥḳarim le-zekher A.M. Habermann‎ (Lod: Mekhon Haberman le-meḥḳere sifrut, 1983).
  כולל מהדורה
 3. ציטוט
  Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל מהדורה