רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 50/20

מכתב Bodl. MS heb. c 50/20
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה