רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/48

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/48
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, Jews of Egypt 1007-1055‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1995).
  למהדורה ראה
  • #88, pp. 155-156
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה