מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/32

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/32

תגים

תיאור

Recto: Legal document. Partnership agreement. Dated: November 1076. Manṣūr b. Khalaf al-Ṣūrī (from Tyre) will partner with Yefet b. Avraham and Shelomo b. Avraham for one year, beginning in the month of Ṭevet in 1388. Goitein suggests that the three were involved in minting, on the basis of another document which shows a relationship between Yefet and Manṣūr in the sifting of gold dust. Here, Manṣūr is prohibited from traveling or mentioning travel or even expressing a wish to see his family – perhaps his partners are afraid that he will abscond with the gold used in minting? – if he does so, he must pay 20 dinars to the poor, a standard penalty clause. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture", 36-37) Verso: Unidentified document in Arabic script. Mentions "al-kātib ... al-ishrāf(?) Muḥammad b. Ḥammūd al-Qāḍī." (Information in part from Goitein’s index card and attached notes.)

Bodl. MS heb. c 28/32 32 recto

32 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

recto

 1. באלנסכה

 2. פהו בינהם בחסב מא בינהם

 3. פי אלשרכה והו אן כל מא

 4. יופקה אללה תעאלי בינהם

 5. יכון למר ב יפת בר אברהם נע

 6. ולשלמה בר אברהם שצ

 7. אלנצף ולמנצור בן כלף אלצורי

 8. אלנצף חד סנא ואולו שרכתהם

 9. יום אלג אולי שהר טבת

 10. מן סנה אשפח לשטרות

 11. [[וכי]] ומדה שרכתהם סנה

 12. כאמלה יב שהר אולהא

 13. טבת /מ/שנת אשפח לשטרות

 14. ואכרהא מרחשון /מ/שנת

 15. אשפט לשטרות

 16. ואשרט עלי מנצור

 17. [[וכתב]] בן כלף אנה לא יסאפר

 18. אלי מכאן מן אלאמכנה ולא

 19. יתאול עליהם ולא יחתג

 20. בחגה ולא יקול אריד אבצר

 21. ולדי ולא אהלי ולא ידכר

 22. ספר בתה ומתי מא דכר

 23. ספר או אלתמסה כאן

 24. עליה עשרין דינ ללעניים

 25. [[ובהד]] ובגמיע הדה אלשרוט

 26. אקני מנה ובה אשהד עליה

 27. באבטל כל מדע

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/32 32 verso

32 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום