מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/30

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/30

תגים

תיאור

Contract. Location: Fustat. Dated: 2[.] Ḥeshvan 1352 Seleucid, which is 1040 CE. In which Yiṣḥaq b. Seʿadya al-Manbijī agrees to teach Fahd ha-Levi the liturgy in evening courses to be continued over a period of 3 years. Witnesses: Shabbat b. Elʿazar; Natan b. Yeshuʿa; Maṣliaḥ b. Shemuel; Efrayim b. Shemarya. Also concerns figures from a town in the Nile delta. (Information in part from Goitein’s index card)

Bodl. MS heb. c 28/30 30 recto

30 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/30 30 verso

30 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום