רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 13/24

מכתב Bodl. MS heb. c 13/24
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו55
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל מהדורה