רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 13/39

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 13/39
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).
    כולל digital edition