מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 13/37

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 13/37

תגים

תיאור

General power of attorney. The presiding court is Qaraite (per Goitein). Location: Fustat. Dated: Adar II 1396 Seleucid, which is 1085 CE. Abū l-Ḥusayn Manṣūr b. Yiṣḥaq b. ʿAllūn appoints Efrayim b. Allūn ha-Kohen as his attorney. Signed by David b. Ṣedaqa b. Yisrael; ʿEli b. Efrayim b. ʿEli. The validation is written and signed by Mevasser b. Mevorakh. (Information from Goitein’s index card.)

Bodl. MS heb. b 13/37 37 recto

37 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 13/37 37 verso

37 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום